Πρώτο σεμινάριο συνηγορίας

“Δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και θα τον χορτάσεις μια φορά. Μάθε τον να πιάνει ψάρια και θα είναι χορτασμένος σε όλη του τη ζωή.”

*Στη φωτογραφία αναγράφονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο σεμινάριο.

Στο πλαίσιο των δράσεων συνηγορίας και παρέμβασης πραγματοποιήθηκε το πρώτο διαδικτυακό (μέσω Zoom) εργαστήριο στις 11 Μαρτίου 2021 σε εφτά συμμετέχοντες. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από προσωπικό της IRC, την Advocacy Manager και τον Senior Livelihoods Officer. Η επιλογή του γκρούπ των συμμετεχόντων έγινε με βάση την ομιλούμενη γλώσσα, τη διαθεσιμότητα και το εκδηλούμενο ενδιαφέρον. Ο σχεδιασμός του εργαστηρίου βασίστηκε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου και κατά συνέπεια την περαιτέρω ενδυνάμωσή τους. Για το λόγο αυτό, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναγνωρίσουν οι ίδιοι ποιες από τις ανάγκες τους δεν καλύπτονται (σε βασικούς τομείς όπως η εργασία, η εκπαίδευση και η στέγαση) και κατ’ επέκταση τα προβλήματα που δημιουργούνται, ποιος φορέας θα μπορούσε να τους βοηθήσει, καθώς και το μήνυμα αλλά και το μέσο απεύθυνσης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ως κύρια προβλήματα την έλλειψη βασικών εγγράφων (και παρεμφερή γραφειοκρατικά εμπόδια) για την ένταξη στην αγορά εργασίας, την έλλειψη ενός υποστηρικτικού πλαισίου εκπαίδευσης (ειδικά στην εποχή της απομακρυσμένης τηλε-εκπαίδευσης), διαφόρων ειδών διακρίσεων καθώς και την απουσία προγραμμάτων που μπορούν να καλύψουν την έλλειψη προηγούμενης επαγγελματικής προϋπηρεσίας. Το εργαστήριο αυτό θα υποστηριχθεί από follow-up συναντήσεις με τους συμμετέχοντες, ώστε να παραχθούν δράσεις συνηγορίας από την πλευρά των νέων.

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We try to answer all inquiries as soon as possible!