Ψυχολογική και Νομική Υποστήριξη

Εργασιακή Συμβουλευτική

Πρόσβαση στην Εκπαίδευση

Ευκαιρίες Επιμόρφωσης

Ενδυνάμωση

Σε ασυνόδευτους εφήβους και νέους πρόσφυγες και μετανάστες, ηλικίας 16-24 ετών

Θετική Αλλαγή

Προσανατολισμός προς μια ενεργητική στάση για τη ζωή και το μέλλον τους

Κοινωνική Ένταξη

Αρωγή σε μία ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση, στην αυτονομία και ανεξαρτησία.

Η Πρόσβαση παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων!

Περιλαμβάνει ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, πρόσβαση στην εκπαίδευση, ευκαιρίες επιμόρφωσης και άτυπης μαθητείας μέσα από μια θεατροπαιδαγωγική παρέμβαση που θα υλοποιηθεί σε 20 σχολεία, επισκέψεις πεδίου για τη διασύνδεση με την εργασιακή πραγματικότητα και συμμετοχή σε δράσεις συνηγορίας και δημόσιας παρέμβασης.
Η αποστολή μας!

Ποιοί Είμαστε

Το έργο υλοποιείται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) μαζί με την International Rescue Committee Hellas (IRC) και τη θεατρική ομάδα Συντεχνία του Γέλιου, έχοντας ως βάση το Διαπολιτισμικό Κέντρο Νεότητας του Δικτύου στην Αθήνα
Μάθετε περισσότερα!

Τι θέλουμε να παρέχουμε!

Χρήσιμες Πληροφορίες

Σύντομα στο site μας θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για νομικά, εργασιακά και δικαιωματικά ζητήματά.

Active Citizens Fund

Το έργο Prosvasis υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Read more