Εφηβικό Δίκτυο, Κωνσταντινουπόλεως 189, Κολωνός Τ.Κ. 104 44

Email: diktio@ddp.gr
Τηλ.: + (30) 210 51 48 366