Σχετικά με Εμάς

Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης ασυνόδευτων εφήβων και νέων προσφύγων

Το Έργο

Tο έργο Πρόσβασις έχει ως στόχο να ενδυναμώσει ασυνόδευτους εφήβους και νέους πρόσφυγες και μετανάστες, ηλικίας 16-24 ετών· να τους ΠΡΟΣανανατολίσει προς μια ενεργητική στάση για τη ζωή και το μέλλον τους· να τους βοηθήσει να μεταβούν ομαλά στην ενηλικίωση, στην αυτονομία και ανεξαρτησία, και να γίνει η ΒΑΣΗ για την κοινωνική τους ένταξη. 

Πρόσβασις: Πώς ξεκίνησαν όλα

Η εφηβεία και η πρώιμη ενηλικίωση είναι φάσεις με πολλές αλλαγές σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο και εκτεταμένες εξερευνήσεις ταυτότητας. Εξαιτίας των προκλήσεων και δυσκολιών που έχουν αντιμετωπίσει τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στην χώρα καταγωγής, κατά το ταξίδι τους αλλά και στην Ελλάδα, πολύ συχνά δεν είχαν τις ευκαιρίες να αναπτύξουν με συστηματικό τρόπο βασικές δεξιότητες, όπως η αποδοχή ευθύνης του εαυτού, η λήψη αποφάσεων και η σταδιακή μετάβαση στην οικονομική ανεξαρτησία. Παρατηρούμε ότι στις παρεμβάσεις και τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της αντιμετώπισης της λεγόμενης «Προσφυγικής Κρίσης» απουσιάζει ο συστηματικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τις ανάγκες και την ενδυνάμωση των ασυνόδευτων εφήβων και νέων, με στόχο την ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση και την ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, σημαντικά κενά στήριξης των νέων 18 ετών και άνω παρατηρούνται όλο και πιο έντονα. Οι υπηρεσίες που αφορούν σε παιδιά κι εφήβους έως 17 ετών είναι αναμφίβολα περισσότερες, συχνά ως αποτέλεσμα και των αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων. Συνήθως δίνεται έμφαση στην κάλυψη των βασικών αναγκών προστασίας και στέγασης των παιδιών, και λιγότερη προσοχή στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ασυνόδευτους ανήλικους που βρίσκονται στη χώρα μας, καθώς γνωρίζουμε ότι πάνω από 80% είναι έφηβοι άνω των 16 ετών.

Δράσεις

  •  ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη
  • εργασιακή συμβουλευτική
  • πρόσβαση στην εκπαίδευση
  • ευκαιρίες επιμόρφωσης και άτυπης μαθητείας
  • διασύνδεση με την εργασιακή πραγματικότητα
  • συμμετοχή σε δράσεις συνηγορίας και δημόσιας παρέμβασης